Hayata Yönelik © 2024. Tüm hakları saklıdır.

Hayata Yönelik

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Ne Nedir?
 4. »
 5. Hayvansal Davranışların Kökeni Nedir?

Hayvansal Davranışların Kökeni Nedir?

admin admin -
44 0
hayvansal davranışların kökeni

Hayvansal davranışların kökenini anlamak için iki ana etkeni göz önünde bulundurmak gerekir: genetik ve çevre.

Genetik:

Hayvansal davranışların kökenini anlamak için genetik önemli bir etkendir. Genler, davranışları etkileyen proteinlerin üretiminden sorumludur. Bu proteinler, beynin ve sinir sisteminin işleyişini etkileyerek, hayvanların nasıl davrandığını belirler.

Davranışları etkileyen genler iki ana kategoriye ayrılır:

1. Yapısal Genler:

 • Beynin ve sinir sisteminin gelişimini ve işleyişini kontrol eder.
 • Örneğin, dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin üretimini kodlayan genler, hayvanların ruh halini, motivasyonunu ve öğrenme kapasitesini etkileyebilir.

2. Düzenleyici Genler:

 • Hangi yapısal genlerin ne zaman ve nerede aktif olacağını kontrol eder.
 • Örneğin, bir hayvanın gün içinde ne zaman aktif olacağını ve ne zaman uyuyacağını belirleyen genler düzenleyici genlerdir.

Genlerin davranışları nasıl etkilediğine dair bazı örnekler:

 • Farelerde, “fare korkusu” olarak bilinen bir gen, farelerin kedilerden korkmasına neden olur.
 • Sineklerde, “foraging” olarak bilinen bir gen, sineklerin yiyecek aramasını kontrol eder.
 • Kuşlarda, “şarkı söyleme” olarak bilinen bir gen, kuşların hangi şarkıyı söyleyeceğini belirler.

Genler, davranışları doğrudan belirlemenin yanı sıra, çevreye karşı nasıl tepki verdiğimizi de etkileyebilir. Örneğin, bazı insanlar stresli durumlara karşı diğerlerinden daha hassastır ve bu, stresle ilgili genlerin farklı varyasyonlarına sahip olmalarından kaynaklanabilir.

Genetik, hayvansal davranışların kökenini anlamak için önemli bir araçtır. Genleri inceleyerek, hangi proteinlerin davranışları etkilediğini ve bu proteinlerin beynin ve sinir sisteminin işleyişini nasıl etkilediğini daha iyi anlayabiliriz.

Ancak, genlerin tek başına davranışları belirlemediğini de unutmamak önemlidir. Çevre de davranışları önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin, bir hayvanın hangi tür yiyecekleri yiyeceği, hangi yırtıcılara maruz kalacağı ve hangi sosyal etkileşimlere sahip olacağı gibi çevresel faktörler, davranışlarını önemli ölçüde etkileyebilir.

Çevre:

Çevre, hayvansal davranışların kökenini anlamak için genetik kadar önemli bir etkendir. Genler, davranışları etkileyen proteinlerin üretiminden sorumlu olsa da, bu proteinlerin nasıl ifade edileceği ve hangi davranışlara yol açacağı çevresel faktörlerden etkilenir.

Çevresel faktörler, geniş bir yelpazeyi kapsar:

1. Fiziksel Çevre:

 • Sıcaklık, ışık, gıda, su gibi unsurlar, hayvanların davranışlarını doğrudan etkileyebilir. Örneğin, sıcaklığın düşmesi, bazı hayvanların kış uykusuna yatmasına neden olabilir.
 • Yırtıcılar, avlar ve rakipler gibi diğer canlılar da hayvanların davranışlarını etkileyebilir. Örneğin, bir hayvanın yırtıcılardan kaçmak için saklanması veya kamufle olması gibi davranışlar sergilemesi.

2. Sosyal Çevre:

 • Aile, sürüler ve diğer sosyal gruplar, hayvanların davranışlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin, yavru hayvanlar, ebeveynlerinden beslenme ve avlanma gibi davranışları öğrenir.
 • Sosyal hiyerarşi, iletişim ve işbirliği gibi sosyal etkileşimler de hayvanların davranışlarını etkileyebilir.

Çevresel faktörlerin hayvansal davranışları nasıl etkilediğine dair bazı örnekler:

 • Kuşlarda, göç etme davranışı, gün ışığının süresindeki değişikliklerden etkilenir.
 • Bal arılarında, yiyecek arama davranışı, yiyecek kaynağının kokusu ve konumuyla etkilenir.
 • Sosyal böceklerde, işbölümü ve üreme davranışı, koloninin büyüklüğü ve kaynakların mevcudiyetiyle etkilenir.

Çevre, sadece genlerin ekspresyonunu değil, aynı zamanda evrimsel süreçleri de etkileyebilir. Örneğin, bir ortamda yiyecek kıtlığı varsa, yiyecek bulmada daha başarılı olan hayvanlar hayatta kalma ve üreme şansına sahip olacaktır. Bu da zamanla, yiyecek bulma konusunda daha iyi adapte olmuş bir popülasyona yol açacaktır.

Hayvansal davranışların kökenini tam olarak anlamak için, genlerin ve çevrenin nasıl etkileşime girdiğini daha iyi anlamamız gerekir. Bu, etolojistler, psikologlar ve sinirbilimciler gibi farklı disiplinlerden bilim adamlarının ortak çalışmasını gerektiren bir alandır.

Genetik ve çevrenin etkileşimini anlamak için bazı yöntemler:

 • Laboratuvar deneyleri: Kontrollü bir ortamda, genlerin ve çevrenin davranışları nasıl etkilediğini ayrı ayrı incelemek.
 • Gözlemsel çalışmalar: Doğal ortamdaki hayvanların davranışlarını gözlemleyerek, genlerin ve çevrenin bu davranışları nasıl etkilediğini anlamak.
 • Moleküler biyoloji teknikleri: Genlerin nasıl ekspresyon olduğunu ve çevresel faktörlerden nasıl etkilendiğini incelemek.

Davranışların kökenini etkileyen diğer faktörler:

 • Doğal seçilim: Doğada hayatta kalma ve üreme şansını artıran davranışlar zamanla yaygınlaşır.
 • Sosyal öğrenme: Hayvanlar, diğer hayvanları gözlemleyerek ve taklit ederek de yeni davranışlar öğrenebilirler.
 • Rastlantı: Bazen, yeni davranışlar rastgele mutasyonlar veya deneme-yanılma yoluyla ortaya çıkabilir.

Hayvansal davranışların kökenini inceleyen bilim dalına etolojî denir. Etolojistler, hayvanların davranışlarını gözlemleyerek ve deneyler yaparak bu davranışların nedenlerini ve nasıl ortaya çıktıklarını anlamaya çalışırlar.

Hayvansal davranışların kökenini anlamak, bize insan davranışlarının kökeni hakkında da bilgi verebilir. İnsanlar da bir hayvan türüdür ve davranışlarımız da genlerimiz ve çevremiz tarafından etkilenir.

Hayvansal davranışların kökeni hakkında bazı ilginç örnekler:

 • Bal arıları, karmaşık bir dans dili kullanarak diğer arılara yiyecek kaynağının nerede olduğunu gösterirler.
 • Bazı karınca türleri, yaprakları kullanarak yuvalarını inşa ederler.
 • Ahtapotlar, kamufle olmak için renk ve şekil değiştirebilirler.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir