Hayata Yönelik © 2024. Tüm hakları saklıdır.

Hayata Yönelik

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Hayata Yönelik
 4. »
 5. Miraç Kandili

Miraç Kandili

admin admin -
49 0
Miraç Kandili

Miraç Kandili, İslam âleminin her yıl Recep ayının yirmi yedinci gecesi huşu içinde idrak ettiği müstesna zaman dilimlerinden biridir. Bu özel gecenin, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Mekke’den Kudüs’e, oradan da semaya yükselerek Cenab-ı Hakk’ın huzuruna çıktığı ve Allah’ın sonsuz kudretini müşahede ettiği birçok mucizevi anları içerdiğine inanılır. O gece gerçekleştirilen Yüce Yolculuk, İslam dünyası için büyük bir manevi değere sahip olup, inançsal derinliği ve semavi muhteva açısından eşsizdir.

Miraç Kandili vesilesiyle müminler, olağanüstü hadiselerin hatırlatıcısı olan bu gecede, yüce Rabbimizin biz kullarına lütfettiği sonsuz rahmeti ve mağfireti düşünerek, ibadet ve yakarışlarda bulunurlar. Gecenin feyiz ve bereketinden nasiplenmek için eda edilen namazlar, okunan Kur’an-ı Kerim ayetleri ve dökülen gözyaşları ile gönüller bir kez daha arınmanın ve yenilenmenin nişanesini taşır. Resulullah’ın Mirac’ın ardından ümmetine aktardığı bildiriler, bizlere yol gösterici olmakla beraber, ahlaki ve manevi gelişimimize de katkı sağlar.

İslam tarihinde Miraç Kandili, sadece bir ibadet zamanı olarak görülmemekte, aynı zamanda sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın da yoğun olarak yaşandığı bir dönem olma özelliği taşır. Bu gecede müminler, birbirlerinin kusur ve günahları için af dua eder, aralarındaki kin ve husumetleri bir kenara bırakarak kardeşlik ve birlik duygularını pekiştirirler. Bunun yanı sıra, fakir ve muhtaçlara yapılan yardımlarla da toplumsal bir dayanışma ruhu sergilerler.

Bir hadiste belirtildiği üzere, Miraç Kandili’nde yapılan duaların, ibadetlerin ve salavatların Allah katında büyük bir kabul gördüğüne, bu sebeple de müslümanların o geceyi ihya etmeleri gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Manevi lütuflar ve hikmet dolu bu gecenin, bir muhasebe ve tefekkür zamanı olmasının yanı sıra, geleceğe dair sağlam niyet ve kararlarla donanmak için de bir fırsat teşkil ettiği unutulmamalıdır.

Miraç Gecesi’nin Önemi

Miraç Kandili, İslam aleminde peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) bir gece Mekke’den Kudüs’e, oradan da semaya yaptığı mucizevi bir yolculuğu ifade eder. Bu manevi gece, İslam inancında önemli bir dönüm noktasını temsil etmekte olup, müminlerin ruhani bir arınma ve yükseliş yaşadıkları veciz bir vakittir. Haliyle, Miraç Gecesi‘nin önemi yalnızca olağanüstü bir hadiseyi anmakla kalmayıp, aynı zamanda kulların yaratıcıyla olan ilişkilerinde bir tefekkür ve muhasebe dönemi olarak da kabul edilir.

Birçok müslüman için Miraç Kandili o gece gerçekleştirilen ibadetlerle fani olanın ötesine geçebilme fırsatı sunar. Bu gecede edilen duaların, yapılan zikir ve ibadetlerin insan ruhunu arındırdığına ve Allah’a daha yakın olmayı sağladığına inanılır. Miraç Gecesi‘nin özü, inananları manevi bir yolculuğa çıkararak, dünyevi sıkıntılardan uzaklaşmalarına ve gönüllerini ilahi aşka daha da açmalarına vesile olur.

Tarihte Miraç Kandili vesilesiyle yaşanmış ve günümüze kadar ulaşan çeşitli gelenekler, toplumsal birlikteliği ve dayanışmayı pekiştirme görevi üstlenmiştir. Özellikle bu gece yapılan toplu ibadetler, müminler arasında dini bağları güçlendirirken, bireyler arasındaki sosyal ilişkileri de olumlu yönde etkilemiştir. Böylece Miraç Kandili, tıpkı diğer kandiller gibi, toplumsal ve manevi etkileri bakımından büyük bir kıymet taşır.

Miraç Kandili aynı zamanda bir özdenetim ve kendini yeniden keşfetme zamanıdır. Müslümanlar, bu gecede kendi iç dünyalarına bir yolculuk yaparak, olumsuz davranış ve alışkanlıkları terk etme, iyi meziyetleri benimseme niyetiyle yüce yaratıcıya yönelirler. Bu itibarla, Miraç Gecesi‘nin önemi sadece tarihi bir olayı yâd etmek değil, aynı zamanda her bir bireyin kendi manevi miraçlarına çıkarak, ahlaki ve ruhani yükselişlerini devam ettirmesi anlamına gelir.

Miraç Kandili Tarihçesi

Miraç Kandili, İslam inancında, Peygamber Efendimiz Muhammed’in (s.a.v.) göğe yükseltildiği ve Yüce Allah’ın huzuruna çıktığı gece olarak bilinir. Bu mübarek gece, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmekte ve kuşaklar boyu Müslümanlar tarafından hürmetle yad edilmektedir. Kandilin tarihsel arka planına baktığımızda, Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir ki bu, İslam alemi için yalnızca dini bir anma değil, aynı zamanda manevi bir yükselişin de simgesidir.

Bu özel gecenin, Miraç Kandili adını almasının hikayesi de oldukça etkileyicidir. Miraç, sözlükte yükselme, yükseğe çıkma anlamına gelmekte olup, bu gece peygamber efendimizin bizzat yaşadığı ruhani bir yükselişi temsil etmektedir. O gece Mekke’den Kudüs’e bir mucize eseri süzülen ve buradan da yedi kat göğe yükselen peygamberimiz, bir dizi sınavdan geçmiş ve nihayetinde Yüce Allah ile buluşmuştur. Bu anlamlı gece, İslam dünyasında sevgi, barış ve hoşgörünün daha da pekiştiği bir zaman dilimi olarak görülür.

Üzerinden asırlar geçmesine rağmen, Miraç Kandili‘nin tarihçesi sürekli olarak yeni nesillere aktarılmakta ve bu kutlu gece, Müslümanların inanç dünyalarında tazelenme ve içsel bir muhasebe fırsatı olarak değerlendirilmektedir. Kandilin bu kadar derin bir tarihi kökeni ve manevi mirası olmasından ötürü, Müslümanlar bu geceyi ibadetle, dualarla ve güzel dileklerle geçirme gayreti göstermektedirler.

Böylesine kutsal sayılan bir gecenin tarihçesi, Müslüman coğrafyaların her köşesinde heyecanla beklenen ve kutlanmaya değer görülen eşsiz zamanlardan biri olarak Miraç Kandili‘ni özel kılar. Bu gece, müminler için bir lütuf, gönüllerin birleştiği ve manevi atmosferin yoğunlaştığı sihirli bir andır.

Miraç Kandili’nin İslam Kültüründeki Yeri

Miraç Kandili, İslam dünyasında, Hz. Muhammed’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya, Allah’ın huzuruna yükselişini anma ve kutlama zamanı olarak bilinir. Bu mübarek gece, İslam kültüründe sadece bir ibadet zamanı değil, aynı zamanda maneviyatın arttığı, müminlerin iç dünyalarını hesaba çekip, arınma fırsatı bulduğu kutsal bir zaman dilimidir. Bu özel gecede yapılan duaların, ibadetlerin ve tövbelerin kabul olma ihtimalinin yüksek olduğuna inanılır, bu da Miraç Kandili‘nin manevi bir yoğunluğunu gösterir.

Tarihsel olarak Miraç Kandili, İslam aleminde birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, insanların bir araya gelerek dini ve kültürel etkinlikler gerçekleştirdiği bir zaman olarak da önem kazanmıştır. Özellikle Osmanlı döneminde Miraç Kandili çeşitli dini törenlerle, mevlitlerle, zikirlerle ve hatimlerle idrak edilirdi ve bu gelenek günümüzde de sürdürülmektedir. Kandil geceleri, toplumun manevi değerlerini canlı tutma ve gelecek kuşaklara aktarma yönünde önemli bir işlev görmekte, sosyal birlikteliği ve dayanışmayı teşvik etmektedir.

Müslüman ülkeler ve topluluklar genellikle Miraç Kandili vesilesiyle bir araya gelir, bu sayede dinler arası diyalog ve hoşgörünün artmasına katkıda bulunurlar. İbadetler, aile bireyleri ve komşular arasındaki muhabbeti artırırken, kandil gecesinin feyzinden toplumsal yardımlaşma ve dayanışma amacıyla yararlanılır. Bu özel gecenin ruhani atmosferi, insanların günlük hayatın telaşesinden sıyrılıp, kendilerini ve çevrelerini daha huzurlu ve manevi bir ortama taşımalarına imkan tanır.

Yüce bir gece olan Miraç Kandili‘nde, müminlerin yaptığı ibadetlerin ve ettiği duaların, onların gönlünde ve hayatında iz bırakması; aile içinde, toplumda ve kainatın tüm varlıkları arasında sevgi, barış ve huzuru artırma gayesi taşıması, İslam kültüründe Miraç Kandili‘nin temsil ettiği manevi değerleri özetlemektedir. Gecenin anlam ve önemi, bu vesileyle sadece bireysel bir ibadet boyutu kazanmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal ve evrensel bir barış ve anlayış mesajı da taşır.

Miraç Kandili’nde Yapılması Gereken İbadetler

Miraç Kandili, İslam inancında peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği ve pek çok müjde ile geri döndüğü kutlu bir gece olarak kabul edilir. Bu özel ve manevi anlamıyla dolu geceye özel olarak yapılacak ibadetler, inananlarca büyük bir önem taşır. Namaz, zikir ve dua, bu geceye has ibadetlerin başında gelir.

Müminler tarafından Miraç Kandili gecesi özellikle kılınan nafile namazlar, kişinin ruhaniyetini arındırmak ve yüce yaratıcıyla olan bağını güçlendirmek için büyük bir fırsat sunar. Bu gece yapılması tavsiye edilen namazlar arasında kılınabilir olan rekat sayısına göre değişiklik gösteren Tesbih Namazı bunlardan biridir. Ayrıca Kuran tilaveti ve peygamber efendimize salavat getirmek de bu mübarek gecede yapılabilecek manevi ibadetler arasında yer alır.

Peygamberimizin miraca yükseldiği bu gece, ayrıca yapılan duaların kabul olduğuna ve günahların affolunacağına dair inanç da oldukça yaygındır. Bu nedenle insanlar, kendileri, aileleri, sevdikleri ve tüm insanlık için hayır duaları yaparlar; af, sağlık ve huzur dilerler. Miraç Kandili gecesini fırsat bilip, gönülden yapılan duaların içtenlikle yükseldiği müstesna saatler oldukça değerlidir.

Bazı Müslümanlar bu kandil gecesinde oruç tutmayı da tercih ederler, zira bu onların ruhani temizlenmeleri ve nefislerini terbiye etmeleri açısından önemli bir ibadet pratiği olarak görülür. İbadetlerin yanı sıra, Miraç Kandili vesilesiyle dostlar, akrabalar ve komşular arasında güzel sözlerin ve manevi temennilerin yer aldığı bir birliktelik ve dayanışma atmosferi de oluşur. Bu gece, sevgi, hoşgörü ve maneviyatın yoğun olarak hissedildiği, insanların birbirine karşı daha merhametli ve anlayışlı oldukları bir zaman dilimi olarak da kabul edilir.

Miraç Kandili’nde Okunması Tavsiye Edilen Dualar

Miraç Kandili, İslam alemi için oldukça özel ve kutlu bir zaman dilimidir. Bu gecede Peygamber Efendimiz (s.a.v.), göğe miraç yaparak, Cenab-ı Allah ile buluşmuş ve ümmetine sayısız hediyelerle dönmüştür. Bu özel geceyi ihya etmenin ve manevi atmosferden azami ölçüde istifade etmenin yollarından biri de, tavsiye edilen duaların okunmasıdır. Miraç gecesinin feyiz ve bereketinden istifade edebilmek için eda edilen dualar, ibadetlerin makbul olmasında ve niyetlerin kabul görmesinde özel bir yere sahiptir.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) göğe yükseldiği bu kutlu gece, dua ve niyazlarımızın arşa ulaştığı manevi bir köprü niteliğindedir. İbadetlerin yanı sıra, Miraç Kandili gecesi okunması tavsiye edilen dualar arasında, Salat-ı Tefriciye, Kadir Suresi, İhlas Suresi ve Ayet-el Kürsi gibi Kur’an-ı Kerim’den ayet ve sureler bulunmaktadır. Bu mübarek saatlerde, kalp temizliği içinde, samimi bir niyetle, yapılan duaların kabul olma ihtimali daha yüksektir. İşte bu yüzden, bu özel ve feyizli gecede dilimizden duaların eksik olmaması gerektiği öğütlenir.

Kişinin, Miraç Kandili‘nde edeceği dualar arasında, özür dileme, tövbe etme, helallik isteme ve Allah’tan af dileme gibi temalar öne çıkar. Bu temaların ışığında, gecenin maneviyatına uygun dualar etmeye özen gösterilmelidir. Bu vesileyle, sadece kendimiz için değil, tüm insanlık için dua etmek, merhamet, şefkat ve dayanışma duygularını pekiştirir. Gönülden yapılan her dua, var olanı anlama ve evrenin dengesi içinde yerimizi bulma konusunda bizlere ışık tutar.

Miraç Kandili‘nde okunması tavsiye edilen duaların yanı sıra, bu geceyi fırsat bilerek, şükür, tefekkür ve iç muhasebe için de bir zaman olarak değerlendirmek müminler için önemlidir. Niyet edilen oruçlar, kılınan ekstra namazlar ve zekat gibi ibadetlerle birlikte yapılan dualar, bu mübarek zaman diliminin ruhani değerini artırır ve bizleri yüce yaratıcıya daha da yakınlaştırır. Unutulmamalıdır ki, dualar yalnızlıkta olmanın en güzel çaresi ve ruhun sükunet bulduğu bir limandır.

Miraç Kandili Mesajları

Miraç Kandili, İslam dünyasında derin bir maneviyata sahip özel gecelerden biridir. Bu mübarek gece, sevdiklerimizle birlikte olduğumuzda daha da anlam kazanmakta ve birbirimize en içten dileklerimizi ilettiğimiz önemli anlardan birine dönüşmektedir. Gönderdiğimiz mesajlarla, hem Miraç Kandili‘nin ruhani atmosferini paylaşmak hem de dargınlıkları unutup gönül köprüleri kurmak mümkündür.

 • Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Bu gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim.
 • Miraç Kandili, gönüllerin huzur bulduğu, duaların kabul olduğu gecedir. Bu geceyi en güzel şekilde değerlendirip, dualarımızı Yüce Allah’a ulaştıralım. Kandiliniz mübarek olsun.
 • Miraç Kandili, insanlığın kurtuluşunun habercisi olan bir gecedir. Bu geceyi en iyi şekilde değerlendirip, hayatımızdaki kötülüklerden arınmamızı sağlayalım. Kandiliniz mübarek olsun.
 • Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Dualarınız kabul olsun, günleriniz aydın olsun.
 • Miraç Kandili, hayırlara vesile olsun. Sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir gece geçirmenizi dilerim.
 • Miraç Kandili, bereketin, bolluğun, huzurun gecesidir. Bu geceyi en güzel şekilde değerlendirip, hayatımızdaki güzellikleri çoğaltalım. Kandiliniz mübarek olsun.
 • Miraç Kandili, göklere yükselmenin, yücelerin yücesine erişmenin, insanlığın kurtuluşuna giden yolun açılmasının müjdelendiği gecedir. Bu geceyi en güzel şekilde değerlendirip, dualarımızı Yüce Allah’a ulaştıralım. Kandiliniz mübarek olsun.
 • Miraç Kandili, insanlığın karanlıkta yolunu bulmaya başladığı, aydınlığa kavuşmanın müjdelendiği gecedir. Bu geceyi en iyi şekilde değerlendirip, hayatımızdaki karanlıkları aydınlatalım. Kandiliniz mübarek olsun.
 • Miraç Kandili, insanlığın birlik ve beraberliğinin pekiştiği, sevgi ve kardeşliğin güçlendiği gecedir. Bu geceyi en iyi şekilde değerlendirip, gönüllerimizi sevgi ve kardeşlikle dolduralım. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili’nin Toplumsal Ve Manevi Etkileri

Miraç Kandili, İslam dininde özel bir yere sahiptir; bu özel gece, Peygamberimiz Muhammed’in (S.A.V.) Mekke’den Kudüs’e, oradan da göklere yaptığı manevi bir yolculuğu anmaktadır. Bu kutlu gece, kişinin iç dünyasına yönelmesi, toplumsal dayanışmayı pekiştirmesi ve manevi değerlerini tazelemesine vesile olur. Toplumda birlik ve beraberliği güçlendiren Miraç Kandili, paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemi gibi değerleri de iyiden iyiye hatırlatır.

İslam coğrafyalarında özel bir huzur ve maneviyat içerisinde geçirilen Miraç Kandili, kişilerin ve ailelerin bir araya gelip, dualar ederek arınma fırsatı buldukları müstesna zamanlardandır. İnsanlar bu gece, günümüzün telaş ve stresinden sıyrılarak yüce yaratıcıyla olan ilişkilerini güçlendirmeye ve ruhsal uyanışa odaklanırlar. Özellikle hayır işlerinin arttığı ve sadakaların verildiği bu mübarek gece, toplum içinde yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi haline gelmiştir.

Birlik ve beraberliğin ön planda olduğu Miraç Kandilinda, insanlar arasındaki kin ve düşmanlık duygularının terkedilmesi, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi teşvik edilir. Bu manevi atmosfer toplumu saran bir merhamet ve anlayış havasına büründürürken, karşılıklı tolerans ve saygının artmasına katkı sağlar. Toplumsal barış için bu tür özel zamanların kıymeti, yadsınamaz bir gerçektir.

Genç nesillerin de dâhil olduğu ibadet ve etkinliklerle, manevi mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlenen Miraç Kandili, milli ve manevi değerlerin gençler arasındaki yayılmasını destekler. Dolayısıyla, toplumu manevi anlamda bir arada tutan bu özel günler, sosyal uyum ve kültürel kimlik bakımından da büyük öneme sahiptir. Miraç Kandili gibi manevi günlerin toplum üzerindeki olumlu etkileri, yalnızca bir geceyle sınırlı kalmayıp, yıl boyunca hissedilen derin ve kalıcı izler bırakır.

Miraç Kandili’nde Oruç Tutmak

Miraç Kandili, İslam inancında Hz. Muhammed’in göğe yükseldiği ve Cenab-ı Allah tarafından mucizelerle dolu bir geziye çıkarıldığı gece olarak bilinmektedir. Bu mübarek gece, müminler için manevi bir terfi ve iç dünyalarını arındırma fırsatı olarak kabul edilir. Özellikle bu gecede oruç tutmak, pek çok İslam alimi tarafından faziletli olarak değerlendirilen bir ibadet şeklidir. Bu kutsal geceyi idrak ederken oruç tutmanın insana sabır ve şükür meziyetlerini hatırlattığı, ruhsal bir arınma ve yakınlaşma sağladığı ifade edilir.

Oruç tutarak geçirilen Miraç Kandilinde, günün kazandığı manevi atmosfer içinde, bireyin nefsiyle mücadelesi ve kendini disipline etme çabası ön plana çıkar. Orucun, bireysel bir ibadet olmasının yanı sıra, toplumda bir birlik ve beraberlik ruhu oluşturduğu, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde daha anlayışlı ve hoşgörülü davranmalarını teşvik ettiği söylenebilir. Bu yaklaşım, oruç tutmanın sadece bireysel değil, toplumsal maneviyatı da güçlendiren bir yönü olduğunu vurgular.

Ayrıca Miraç Kandilinde tutulan oruç, İslam dünyasında belli başlı ibadetler arasında zikredilirken, özellikle bu mübarek gecede niyetlenerek tutulan oruç, birçok kişi için manevi bir temizlenme ve yenilenme süreci anlamına gelmektedir. Orucun insanı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığı, ahlaki ve ruhî gelişime katkıda bulunduğu düşünüldüğünde, Miraç Kandili gecesi gibi feyzli bir zamanda bu ibadetin yapılması, kişinin maneviyatını daha da yüceltir.

Miraç Kandilinde oruç tutmak, insanın iç dünyasına bir yolculuk yaparak nefsin mertebelerini terfi ettirme niyetiyle yapılan bir ibadettir. Oruç, bu özel geceyi idrak etmek ve kutlamak için yapılan dualar, zikirler ve ibadetlerle birleştirildiğinde, bireyin ruhsal dünyasına olumlu katkıları olduğu kabul edilir. Bu bakımdan, Miraç Kandili’nde oruç tutmak, gerek ruhsal gerekse toplumsal açıdan bereketli ve faziletli bir uygulama olarak görülür ve müminler arasında büyük bir önemi taşır.

Miraç Kandili’nde Yapılacak İbadetlerin Fazileti

Miraç Kandili, İslam inancına göre Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke’den Kudüs’e, ardından ise göklerin ötesine yaptığı manevi yolculuğu temsil eder ve müminler için fevkalade önemli bir gece olarak kabul edilir. Bu geceye özel yapılacak ibadetlerin faziletleri oldukça büyük olarak rivayet edilmektedir. Namaz, dua, zikir gibi ibadetlerin yanı sıra Kur’an-ı Kerim okumanın da bu gecenin ruhani atmosferini daha da zenginleştirdiği ve ibadetlerin makbuliyetini artırdığına inanılır.

Mübarek Miraç Kandili gecesinde eda edilen nafile namazların, diğer günlerde kılınan nafilelerden daha büyük bir sevapla mükâfatlandırıldığı belirtilir. Bu gece, Allah’a olan bağlılığı yeniden tazeleme ve manevi bir arınma fırsatı olarak görüldüğünden, yapılan duaların da daha bir içtenlikle yükseldiği ve bu samimiyetin Allah katında daha makbul olduğu vurgulanmaktadır.

Miraç Kandilinde yapılan ibadetler arasında, geceyi ihya etmek adına teravih namazının cemaatle kılınması, tesbihatın ardından yapılan özel duaların da bulunduğu bilinmektedir. Aynı zamanda, bu gecenin faziletinden tam anlamıyla istifade edebilmek için gündüzün tutulan oruç, gece boyunca devam eden tilavet ve zikirlerle manevi bir mükâfatının olacağına dair hadisler de müminler tarafından hayır ve sevap umuduyla şevkle karşılanır.

Gerek fert olarak, gerekse toplum halinde, Miraç Kandili‘nin geleneksel olarak getirmiş olduğu bu ibadetleri yerine getirmenin, beraberinde toplumsal birlik, dayanışma ve manevi yükseliş gibi olumlu etkiler de getireceği kuşkusuzdur. Bu nedenle Kandil gecelerinde yapılan ibadetler, sadece kişisel bir takvanın artmasına vesile olmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumun manevi dokusunun güçlenmesine de katkıda bulunmaktadır.

 

Miraç Kandili ile ilgili Ayetler ve Mealleri yazımızda da Kuran-ı Kerim de geçen Miraç ayetlerini ve meallerini inceleyebilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir