Hayata Yönelik © 2024. Tüm hakları saklıdır.

Hayata Yönelik

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Sosyal Medya
 4. »
 5. Sosyal Medya Kullanımı ve Gençlerde Psikolojik Sorunlar

Sosyal Medya Kullanımı ve Gençlerde Psikolojik Sorunlar

admin admin -
48 0
Sosyal Medya Kullanımı ve Gençlerde Psikolojik Sorunlar

Sosyal medya kullanımının artmasıyla beraber psikolojik sorunlar da artmaktadır, özellikle gençler bu sorunlardan en çok etkilenen gruplardandır. Yapılan araştırmalar sosyal medya kullanan gençlerin depresyon, anksiyete, stres ve sosyal izolasyon ile karşı karşıya kaldığını göstermektedir.

Gençlerin sosyal medyayı sıklıkla kullanması, onların sanal dünyada zaman geçirmelerine neden olmaktadır. Gençlerin yaklaşık %90’ı herhangi bir sosyal medya platformunu kullanmaktadır ve bu oran hızla artmaktadır. Daha önceki nesillere göre sosyal medya kullanımı çok daha yaygın hale geldi.

Sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin nedenleri arasında sanal imaj ve kendine güvensizlik, body shaming ve cyberbullying, FOMO (Fear of Missing Out) ve sosyal karşılaştırma sendromu bulunmaktadır. Gençler, sanal dünyada oluşturdukları imajla gerçek dünyadaki kendilerini karşılaştırdıklarından dolayı kendilerine güvensiz hale gelebilirler. Sosyal medyada yapılan beden hakkında yapılan kötü sanal yorum ve tacizler (body shaming ve cyberbullying), gençlerin özellikle kızlarının benlik saygıları üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir. Ayrıca, sosyal medya kullanımının artmasıyla beraber gençlerdeki FOMO ve sosyal karşılaştırma sendromu artmaktadır.

Gençlerin psikolojik sorunlarına neden olan faktörler arasında aşırı sosyal medya kullanımı, anlık mutluluk peşinde koşma, sanal dünyada oluşturulan imaj gibi pek çok faktör bulunmaktadır. Bu nedenle, sosyal medya kullanımının kontrol altına alınması gerektiği açıktır. Sosyal medya kullanımından kaynaklanan olumsuz etkileri azaltmak için alınabilecek önlemler arasında dijital detoks ve zaman yönetimi önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca, gençlerin psikolojik sorunları hakkında bilgilendirilmesi ve destek sistemlerinin varlığı gençlerin bu sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

Gençlerde Sosyal Medya Kullanımı

Gençlerde Sosyal Medya Kullanımı

Gençlerin sosyal medya kullanımı son yıllarda oldukça arttı. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de 16-24 yaş grubundaki gençlerin %88’i sosyal medya hesabına sahip. En çok kullanılan platformların başında ise %97 oranla YouTube, %84 ile Instagram ve %76 ile Facebook geliyor.

Gençlerin sosyal medya kullanım süresi de oldukça fazla. Yine yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de gençlerin günde ortalama sosyal medya kullanım süresi 4 saat 16 dakika. Ayrıca sosyal medya kullanımı arttıkça uykusuzluk, iş performansında düşüş, ilişki problemleri gibi sorunlar da ortaya çıkabiliyor.

Bunun yanı sıra gençlerin sosyal medyayı ne amaçla kullandıkları da oldukça merak ediliyor. Çoğu kullanıcı sosyal medyayı arkadaşlarıyla bağlantı kurmak, eğlence, kişisel ilgi alanı gibi sebeplerle tercih ediyor.

Bu istatistikler gençlerin sosyal medyayı ne kadar sık kullandığına ve önemli bir etkileşim aracı olarak gördüklerine işaret ediyor. Ancak aşırı kullanımın psikolojik sorunlara neden olduğunu gösteren araştırmalar da mevcut.

Sosyal Medyanın Olumsuz Etkileri

Sosyal Medyanın Olumsuz Etkileri

Sosyal medya son yıllarda sıkça kullanılan bir iletişim aracı haline geldi. Ancak, sosyal medyanın olumsuz etkileri de yapılan araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Özellikle gençlerde depresyon, anksiyete, stres ve sosyal izolasyon gibi sorunlara neden olabileceği görülmüştür.

Birçok araştırma, sosyal medya kullanımının zamanla artmasıyla beraber gençlerde kendine güvensizlik, yalnızlık ve kendini kötü hissetme durumlarının da arttığını göstermektedir. Aynı zamanda, sosyal medyada paylaşılan ve gösterilen idealize edilmiş yaşamlar, zenginlikler, beden yapıları gibi konular gençlerin kendileriyle ilgili özgüven eksikliği yaşamasına neden olabilir.

Bununla birlikte, sosyal medya üzerinden yapılan kötü niyetli yorumlar, tacizler ve body shaming gibi olumsuz davranışlar da gençlerin psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı zamanda, sürekli olarak sosyal medya kullanımı nedeniyle gençlerde FOMO (Fear Of Missing Out) yani bir şeyi kaçırma korkusu ve sosyal karşılaştırma sendromu gibi psikolojik sorunlar yaşanabilmektedir.

Dolayısıyla, sosyal medyanın olumsuz etkilerini azaltmak için, özellikle gençlerin sosyal medya kullanımını sınırlandırmak ve dijital detoks yapmalarına fırsat tanımak önemlidir. Ayrıca, destek sistemlerinin varlığı ve gençlerin psikolojik sorunları hakkında bilgilendirilmeleri de önemli bir adımdır.

Virtual İmaj ve Kendine Güvensizlik

Kendine Güvensizlik

Sanal dünya, gençler için kendilerini ifade etmek, hayatlarına renk katmak ve yeni arkadaşlar edinmek için bir platform haline gelmiştir. Sosyal medya, gençlerin kendilerini göstermek ve takipçi sayısını artırmak için bir yarış alanıdır. Ancak, bu yarışın sonunda gençler kendilerini daha kötü hissetmeye başlayabilir. Çünkü takipçileri artmadıkça, beğenileri azaldıkça kendilerine olan güvenleri de azalmaktadır.

Sanal dünya, gençleri kendilerinden çok daha farklı bir imaj çizerek yanıltabilmektedir. Sosyal medya platformları, kullanıcıların kendilerini daha iyi göstermeleri için filtreler ve efektler sunmaktadır. Bu da gençlerin kendi kendilerine “Neden ben böyle değilim?” gibi sorular sormalarına neden olabilmektedir. Sanal dünyada kendini ifade etmek, gerçek hayatta yapılan karşılaştırmaların daha da artmasına neden olabilmektedir. Sosyal medya kullanıcıları, diğer insanların hayatlarını takip ederek kendileri hakkında yanlış düşüncelere kapılabilirler.

Bu nedenle, gençlerin benlik saygısını artırmak amacıyla bilinçli kullanımı öğrenmeleri gerekmektedir. Ayrıca, gençlerin sosyal medya platformlarında takip ettikleri kişileri daha seçici bir şekilde belirlemesi ve kendileri hakkında benzeri özelliklere sahip olan kişilerle etkileşime geçmesi de kendine güven duygusunu artırabilir.

Body Shaming ve Cyberbullying

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, gençler arasında sosyal medyada yapılan beden hakkında yapılan kötü sanal yorumlar ve tacizler artmaktadır. Bu olumsuz durum, kişinin kendine güvenini ve özgüvenini etkileyebilmektedir. Araştırmalara göre 10 gençten 6’sı, sanal yorumlar nedeniyle vücutlarıyla ilgili endişeler yaşamaktadır.

Body shaming, bir kişinin vücudunu aşağılayan, kötü yorum ve eleştiriler içeren sanal bir saldırıdır. Cyberbullying ise internet ve teknoloji aracılığıyla yapılan diğer cinsel taciz, şiddet ve zorbalık türlerinin bir kombinasyonudur. Sosyal medya, bu tür yaygın davranışların artışında büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle ebeveynlerin, öğretmenlerin ve çocukların, gençlerin bilinçli bir şekilde sosyal medya kullanımına yönlendirilmesi önemlidir. Ayrıca, sanal taciz, vücut utangaçlığı, düşük özgüven, depresyon ve bunun gibi tüm olumsuz durumlara karşı mücadele etmek için etkili stratejilerin uygulanması gerekmektedir.

Body Shaming’in Sebep Olduğu SorunlarCyberbullying’in Sebep Olduğu Sorunlar
 • Beden utangaçlığı
 • Düşük özgüven
 • Depresyon
 • Anksiyete
 • Yeme bozuklukları
 • Fiziksel taciz
 • Cinsel taciz
 • şiddet ve zorbalık
 • Anksiyete
 • Depresyon

FOMO ve Sosyal Karşılaştırma

Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte gençlerde FOMO ve sosyal karşılaştırma sendromu daha sık görülmeye başlandı. FOMO, televizyon reklamlarıyla başlayan insana ‘kaçırıyorsun’ hissiyatı ile kaynaklanan bir kaygı ve anksiyete türüdür. Sosyal medya kullanımında ise kişi, arkadaşları veya takipçileri tarafından paylaşılan birçok aktiviteyi görüp katılmadığında kendini dışlanmış hissedebilir. Bu da kaygı, mutsuzluk ve yalnızlık hissiyatına sebep olabilir.

Sosyal karşılaştırma sendromu ise gençler arasında yaygın bir psikolojik sorundur ve sosyal medya kullanımı ile birlikte daha da artmaktadır. Kişinin başkalarıyla kendini karşılaştırması ve insanların görüşlerinin veya davranışlarının kendi öz değerlerine etkisinden kaynaklanan bir sorundur. Sosyal medya, kendine güvensizlik duyan gençlerin kendilerini karşılaştırmalarını kolaylaştırır, aynı zamanda herkesin mükemmel hayatlar yaşadığı izlenimi yaratır ve gerçek hayatla ilgili yanlış bir algı oluşmasına sebep olabilir.

Gençler arasında FOMO ve sosyal karşılaştırma sendromunun azaltılmasına yardımcı olmak için zaman yönetimi teknikleri, dijital detoks, ve gerçek hayattaki bağlantıların ve aktivitelerin önemi vurgulanmalıdır. Ayrıca, destek sistemleri ile birbirlerinin sorunları hakkında konuşmaya ve kendilerinin de işe yaramaz oldukları hissini düzeltmeye yardımcı olabilir.

Psikolojik Sorunların Nedenleri

Sosyal medya kullanımının artması gençlerin psikolojik sorunlarına neden olabilmektedir. Peki, bunun nedenleri nelerdir? İşte cevapları:

 • Beklenti Yaratma: Sosyal medya kullanıcıları başkaları gibi olma beklentisi içerisine girerler. Gerçek hayatta gösteremeyecekleri veya yapamayacakları şeyleri paylaşarak, başkaları tarafından takdir edilme beklentisi içerisine girerler. Ancak, gerçek hayatta bu beklentilerini karşılayamadıklarında, kendilerini kötü hissedeceklerdir.
 • Sosyal Karşılaştırma: Sosyal medya kullanıcıları, genellikle arkadaşları veya ünlülerin hayatına baktıklarında, kendileriyle karşılaştırırlar. Bu da kendilerinde yetersizlik hissi yaratır.
 • Cyberbullying: Sosyal medya üzerinden yapılan taciz, zorbalık, aşağılama ve diğer kötü davranışlar, gençlerin psikolojik sağlığına zarar verebilir. Cyberbullying, başkalarının hayatını normal hayatta veya sanal ortamda zorlaştırarak, kendi içindeki sorunlarını atlatmaya çalışan kişiler tarafından yapılmaktadır.
 • FOMO: Sosyal medyayı kullanmayan gençler, bir şeylerin kaçırıldığını düşünebilirler. Bu, çevrelerindeki kişilerin yaptığı şeylerden habersiz kalmak ve katılamamaktan kaynaklanan bir endişedir. Bu da, gençlerin sosyal etkinlikleri kaçırma korkusuna neden olur ve stres kaynağı haline gelebilir.
 • Sosyal İzolasyon: Sosyal medya, gerçek hayattaki sosyal etkileşimleri azaltabileceği için, gençlerde yalnızlık ve sosyal izolasyona neden olabilir.

Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı, gençlerde depresyon, kaygı bozukluğu ve stres gibi psikolojik sorunlar artabilmektedir. Bu sorunların önlenmesi için, gençlerin sosyal medya kullanımını sınırlamaları ve kendilerine zaman ayırmaları gerekmektedir. Ayrıca, ailelerin çocuklarının sosyal medya kullanımı hakkında bilinçli olmaları ve destek sistemlerinin varlığı da önemlidir.

Sosyal Medya Kullanımının Kontrol Altına Alınması

Sosyal Medya Kullanımının Kontrol Altına Alınması

Sosyal medya kullanımı, günümüzde gençlerin hayatında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, aşırı sosyal medya kullanımı, bazı olumsuz etkiler de yaratabilir. Bu nedenle, ailelerin ve gençlerin sosyal medya kullanımını kontrol altına alması, olumsuz etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Bunun için öncelikle, gençlerin sosyal medya kullanımını sınırlandırmak önemlidir. Örneğin, belirli saatlerde sosyal medya kullanımına izin verilebilir veya sosyal medya kullanım süresi belirlenerek sınırlamalar getirilebilir. Ayrıca, belirli uygulamalar kullanarak, sosyal medya kullanımını takip ederek, aşırı kullanım konusunda uyarılar alabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, aileler ve gençler, sosyal medyada takip ettikleri hesapları da dikkatli seçmelidir. Olumlu ve doğru mesajlar veren, sağlıklı yaşam tarzını teşvik eden hesapları tercih etmek, olumsuz etkileri azaltabilir. Ayrıca, cyberbullying ve body shaming gibi sorunlarla karşılaşıldığında, gençlerin bu sorunlara karşı bilinçli olması, kendini korumayı öğrenmesi ve sorunu çözümlemek üzere yetişkinlere başvurması gerekmektedir.

Sosyal medyanın olumsuz etkilerinin azaltılması, ailelerin ve gençlerin bilinçli davranmaları, sınırlama getirmeleri, doğru hesapları takip etmeleri ve olumsuzluklara karşı bilinçli olmaları ile mümkündür.

 • Sosyal medya kullanımı sınırlandırılmalıdır
 • Doğru hesaplar takip edilmelidir
 • Olumsuzluklara karşı bilinçli olunmalıdır

Dijital Detoks ve Zaman Yönetimi

Dijital Detoks ve Zaman Yönetimi

Gençlerin sosyal medya kullanımı ciddi bir sorundur ve sağlıklı bir yaşam tarzı için sosyal medya kullanımı sınırlandırılmalıdır. Bunun için, bir dijital detoks programı oluşturabilirsiniz. Kendinize belirli bir süre belirleyin ve bu süre zarfında sosyal medya kullanmaktan kaçının. Dijital detoks, sadece sosyal medya kullanımının azaltılmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda stresi azaltmaya, daha iyi uyku düzeni oluşturmaya ve gerçek dünya etkileşimlerini artırmaya da katkıda bulunabilir.

Bununla birlikte, sosyal medyayı tamamen bırakmak mümkün değildir. Doğru zaman yönetimi, nazik bir yaklaşım ve sınırlandırılmış bir kullanımla, sosyal medyanın sunduğu faydaları en üst düzeye çıkararak, olumsuz etkilerini en aza indirebilirsiniz. Birkaç öneri şunları içerir: önceden belirli bir süre belirleyin ve o süre zarfında sosyal medya kullanımınıza sınır koyun veya her gün belirli saatlerde sosyal medya kullanın. Ayrıca, kullanışlı bir telefon uygulamasıyla sosyal medya kullanımını izleyebilir ve doğru bir zaman çizelgesi oluşturabilirsiniz.

 • Bir dijital detoks programı oluşturun
 • Sosyal medya kullanımını sınırlandırın
 • Zaman yönetimi teknikleri kullanın
Dijital Detoks YapmakZaman Yönetimi
Dijital detoks günlük rutininizin bir parçası olabilir. Bu, telefonunuzu her gün belirli saatlerde kapatmanız anlamına gelir.Kendinize sınır koyun, özellikle belirli bir süre boyunca sosyal medya kullanımınızı sınırlandırın.
Sosyal medya hesaplarınızı tek tek kapatmak yerine, çoğu uygulama telefonunuzun ayarlar bölümünden kullanıcının elinde kontrol sağlar.Her zaman amaca yönelik kullanın. Her an sosyal medyaya girmenize gerek yok.
Kendinize hedefler belirleyerek uyku düzeninizin daha kaliteli hale gelmesini sağlayabilirsiniz.Bir sosyal medya uygulaması kullanarak, belirli bir zamanı sınırlandırabilirsiniz.

Destek Sistemlerinin Olması

Destek Sistemlerinin Olması

Gençlerin sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte psikolojik sorunlar da artmış durumda. Bu durumun farkında olan bazı kuruluşlar ve kişiler, gençlerin psikolojisiyle ilgilenerek destek sistemleri oluşturuyorlar. Bu destek sistemleri, gençlerin psikolojik sorunları hakkında bilgilendirme yaparak ve danışmanlık hizmetleri sunarak destek sağlıyorlar.

Bu destek sistemleri arasında psikolojik danışmanlık merkezleri, psikologlar, sosyal hizmet merkezleri, okullarda bulunan rehber öğretmenler ve gençlere yönelik açılan sosyal medya hesapları bulunmaktadır. Bu hesaplar, gençlerin psikolojik sorunlarını çözmelerinde yardımcı olacak içerikler sunarak, online terapi seansları ve etkileşimli grup terapileri düzenleyerek gençlerin destek almasını sağlıyorlar.

 • Psikolojik danışmanlık merkezleri
 • Psikologlar
 • Sosyal hizmet merkezleri
 • Okullarda bulunan rehber öğretmenler
 • Gençlere yönelik açılan sosyal medya hesapları

Destek sistemleri, gençlerin yaşadıkları sorunları fark etmesine yardımcı olurken, sorunlar hakkında bilgi sahibi olmalarına da yardımcı oluyorlar. Bu sayede, gençlerin psikolojik sorunlarını daha iyi anlamaları ve bu sorunları çözerken başkalarına yardımcı olma konusunda cesaretlendirilmeleri hedeflenmektedir.

Anksiyete, depresyon, stres ve sosyal izolasyon gibi psikolojik sorunlarla ilgili detaylı bilgilendirme yapan bu destek sistemleri, gençlerin psikolojik sağlığına önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bu nedenle, gençlerin psikolojik sorun yaşama ihtimalleri olan zamanlarda bu sistemlerden yardım almaları ve destek almaları önerilmektedir. Bu sayede, gençler sosyal medyanın olumsuz etkilerine karşı daha dirençli ve psikolojik olarak daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilirler.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir