Hayata Dair Eğlence ve Bilgi Blogu

İktisat Ve İşletme Mezunlarının İş Meslek Alanları Nelerdir?

0

Hem iktisat hem de işletme mezunları için geniş bir yelpazede iş imkanı mevcuttur. Bu alanlardan bazıları şunlardır:

Finans ve Bankacılık:

Finans ve bankacılık, iktisat ve işletme mezunları için geniş bir yelpazede iş imkanı sunan bir sektördür. Bu sektördeki işler, bireysel ve kurumsal müşterilere finansal ürünler ve hizmetler sunmayı içerir.

Finans ve bankacılık sektöründeki bazı popüler iş meslek alanları şunlardır:

1. Finansal Analist:

 • Şirketlerin veya sektörlerin finansal durumunu analiz eder.
 • Yatırımcılara veya şirket yönetimine tavsiyelerde bulunur.
 • Finansal modeller ve projeksiyonlar hazırlar.
 • Risk analizleri gerçekleştirir.

2. Risk Analisti:

 • Finansal işlemlerin ve yatırımların risklerini değerlendirir.
 • Riskleri yönetmek için stratejiler geliştirir.
 • Kredi risk analizi, piyasa risk analizi, operasyonel risk analizi gibi alanlarda uzmanlaşabilir.

3. Portföy Yöneticisi:

 • Yatırımcıların paralarını yatırım araçlarına yatırır.
 • Yatırımların performansını takip eder ve gerekli ayarlamaları yapar.
 • Yatırım stratejileri geliştirir.

4. Yatırım Bankeri:

 • Şirketlerin birleşme ve satın almalar gibi finansal işlemlerinde danışmanlık hizmeti verir.
 • Sermaye piyasalarında işlem yapar.
 • Yatırımcı bulma ve fonlama gibi konularda yardımcı olur.

5. Muhasebeci:

 • Şirketlerin finansal işlemlerini kaydeder ve raporlar.
 • Mali tablolar hazırlar.
 • Vergi beyannameleri ve diğer resmi belgeleri hazırlar.

6. Mali Müşavir:

 • Şirketlere vergi ve finansal konularda danışmanlık hizmeti verir.
 • Vergi planlaması ve optimizasyonu yapar.
 • Finansal analizler ve raporlar hazırlar.

7. Bankacılık Uzmanı:

 • Bankaların bireysel ve kurumsal müşterilerine finansal ürünler ve hizmetler sunar.
 • Hesap açma ve kredi verme gibi işlemleri gerçekleştirir.
 • Müşterilerin finansal ihtiyaçlarını analiz eder ve çözümler sunar.

Pazarlama ve Satış:

Pazarlama ve satış, iktisat ve işletme mezunları için oldukça geniş bir yelpazede iş imkanı sunan bir sektördür. Bu sektördeki işler, ürünlerin ve hizmetlerin tanıtımı, pazarlanması ve satışı ile ilgili tüm faaliyetleri kapsar.

Pazarlama ve satış sektöründeki bazı popüler iş meslek alanları şunlardır:

1. Pazarlama Uzmanı:

 • Ürünlerin veya hizmetlerin pazarlama stratejilerini geliştirir ve uygular.
 • Pazar araştırması yapar ve pazarlama planları hazırlar.
 • Reklam ve tanıtım kampanyalarını yönetir.
 • Marka bilinirliği ve pazar payı artışı için çalışır.

2. Ürün Müdürü:

 • Bir ürünün tüm yaşam döngüsünden sorumludur.
 • Ürün geliştirme, fiyatlandırma, pazarlama ve satış gibi konularda çalışır.
 • Pazar araştırması yapar ve ürünün pazarlama stratejisini geliştirir.
 • Ürün lansmanını ve pazarlama kampanyalarını yönetir.

3. Marka Müdürü:

 • Bir markanın tüm iletişim ve pazarlama faaliyetlerinden sorumludur.
 • Marka kimliğini ve imajını oluşturur ve yönetir.
 • Marka bilinirliği ve pazar payı artışı için çalışır.
 • Reklam ve tanıtım kampanyalarını yönetir.

4. Dijital Pazarlama Uzmanı:

 • Dijital kanallar aracılığıyla ürünlerin veya hizmetlerin pazarlama faaliyetlerini yürütür.
 • Arama motoru optimizasyonu (SEO), arama motoru pazarlama (SEM), sosyal medya pazarlama (SMM) gibi alanlarda uzmanlaşabilir.
 • Dijital pazarlama kampanyalarını planlar ve yönetir.
 • Web sitesi ve sosyal medya içeriklerini hazırlar.

5. Satış Temsilcisi:

 • Ürünlerin veya hizmetlerin potansiyel müşterilere satışı ile sorumludur.
 • Müşteri ihtiyaçlarını analiz eder ve uygun ürün veya hizmeti sunar.
 • Fiyat teklifi hazırlar ve satış görüşmeleri gerçekleştirir.
 • Müşteri ilişkilerini yönetir.

6. Müşteri İlişkileri Yöneticisi:

 • Müşterilerin memnuniyetini sağlamak için çalışır.
 • Müşteri şikayetlerini ve geri bildirimlerini yönetir.
 • Müşterilerle iletişim kurar ve ilişkileri geliştirir.
 • Müşteri sadakati programlarını yönetir.

Danışmanlık:

Danışmanlık, iktisat ve işletme mezunları için oldukça geniş bir yelpazede iş imkanı sunan bir sektördür. Danışmanlık firmaları, çeşitli alanlarda uzmanlaşarak firmalara ve organizasyonlara problem çözme ve daha iyi karar verme konusunda yardımcı olurlar.

Danışmanlık sektöründeki bazı popüler iş meslek alanları şunlardır:

1. Ekonomist:

 • Makroekonomik ve mikroekonomik analizler yapar.
 • Ekonomik trendleri ve gelişmeleri takip eder.
 • Firmalara ve organizasyonlara ekonomik konularda danışmanlık hizmeti verir.

2. Stratejik Planlama Uzmanı:

 • Firmaların ve organizasyonların uzun vadeli stratejilerini geliştirir.
 • Stratejik hedefleri belirler ve bu hedeflere ulaşmak için planlar hazırlar.
 • Firmaların ve organizasyonların performansını takip ve değerlendirir.

3. Yönetim Danışmanı:

 • Firmaların ve organizasyonların iş süreçlerini analiz eder ve iyileştirme önerileri sunar.
 • Firmaların ve organizasyonların performansını artırmak için çözümler geliştirir.
 • Liderlik ve ekip çalışması gibi konularda danışmanlık hizmeti verir.

4. İş Analisti:

 • Firmaların ve organizasyonların iş süreçlerini analiz eder ve iyileştirme önerileri sunar.
 • Veri toplama ve analiz etme konusunda uzmandır.
 • Firmaların ve organizasyonların ihtiyaçlarını karşılayan yazılım ve sistemler tasarlar.

5. Veri Analisti:

 • Büyük veri kümelerini analiz eder ve anlamlı bilgiler çıkarır.
 • Veri görselleştirme teknikleri kullanarak analiz sonuçlarını sunar.
 • Firmaların ve organizasyonların veri odaklı karar vermelerine yardımcı olur.

Kamu Sektörü:

Kamu sektörü, iktisat ve işletme mezunları için geniş bir yelpazede iş imkanı sunan bir sektördür. Kamu kurumları, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması için çeşitli alanlarda faaliyet gösterir ve bu faaliyetler için iktisat ve işletme bilgisine sahip personellere ihtiyaç duyar.

Kamu sektöründeki bazı popüler iş meslek alanları şunlardır:

1. Uzman:

 • Ekonomist, maliyeci, muhasebeci, istatistikçi, vergi uzmanı gibi alanlarda uzmanlaşarak kamu kurumlarında çalışabilirler.
 • Kamu politikaları, bütçe planlama, kalkınma projeleri gibi konularda uzmanlık sahibi olabilirler.
 • Araştırma ve analizler yaparak kamu kurumlarına danışmanlık hizmeti verebilirler.

2. Denetçi:

 • Kamu kurumlarının mali ve idari işlemlerini denetler.
 • Hesapların doğruluğunu ve mevzuata uygunluğunu kontrol eder.
 • Denetim raporları hazırlar ve kamu kurumlarına sunar.

3. Vergi Uzmanı:

 • Vergilendirme mevzuatı hakkında bilgi sahibi olarak vergi tahakkuk ve tahsilat işlemleri ile ilgilenir.
 • Vergi beyannamelerini kontrol eder ve vergi mükelleflerine danışmanlık hizmeti verir.
 • Vergi denetimleri gerçekleştirir.

4. Kamu Yöneticisi:

 • Kamu kurumlarının yönetim ve organizasyonunda görev alır.
 • Kamu politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında rol oynar.
 • Kamu kurumlarının bütçelerini yönetir ve personel çalışmaları ile ilgilenir.

5. Diplomat:

 • Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerinde görev alır.
 • Uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında bilgi sahibidir.
 • Türkiye’nin çıkarlarını uluslararası alanda temsil eder.

Diğer:

İktisat ve işletme, geniş bir yelpazede iş imkanı sunan disiplinlerdir. Yukarıda bahsedilen alanlara ek olarak, iktisat ve işletme mezunları aşağıdaki alanlarda da iş bulabilirler:

1. Girişimcilik:

 • Kendi işlerini kurarak girişimci olabilirler.
 • Yeni ürün ve hizmetler geliştirerek pazarlayabilirler.
 • Kendi işlerini büyütmek için yatırımcılar ile görüşebilirler.

2. Akademisyenlik:

 • Üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.
 • İktisat ve işletme alanlarında ders verebilirler.
 • Araştırma projeleri yürütebilirler.

3. Gazetecilik:

 • Ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili haberleri ve analizleri yazabilirler.
 • Gazete, dergi ve internet sitelerinde muhabir veya editör olarak çalışabilirler.

4. Eğitmenlik:

 • İktisat ve işletme alanlarında eğitim ve kurslar verebilirler.
 • Kişisel ve mesleki gelişim programlarında eğitmen olarak görev alabilirler.

5. Sivil Toplum Kuruluşları:

 • Sivil toplum kuruluşlarında (STK) proje koordinatörü, araştırmacı veya savunuculuk uzmanı olarak çalışabilirler.
 • Uluslararası kalkınma projelerinde görev alabilirler.

6. Serbest Danışmanlık:

 • İktisat ve işletme alanlarında danışmanlık hizmeti verebilirler.
 • Kendi danışmanlık firmalarını kurabilirler.

İşletme mezunları ayrıca üretim, insan kaynakları, lojistik ve tedarik zinciri gibi alanlarda da iş bulabilirler.

Hem iktisat hem de işletme mezunları için:

 • Analitik düşünme
 • Problem çözme
 • İletişim becerileri
 • Takım çalışması
 • Liderlik

gibi becerilere sahip olmak iş bulma ve kariyer geliştirme konusunda avantaj sağlayacaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.