Hayata Dair Eğlence ve Bilgi Blogu

Miraç Kandili ile İlgili Ayetler ve Mealleri

0

Miraç olayı, İslam inancına göre Hz. Muhammed’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya ve Allah’ın huzuruna yükselişidir. Bu olay Hicretten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesinde gerçekleştiğine inanılır.

Miraç olayı şu şekilde özetlenebilir

 • Cebrail aleyhisselam Hz. Muhammed’i Mescid-i Haram’dan Burak adında kanatlı bir binekle Mescid-i Aksa’ya götürür.
 • Hz. Muhammed, Mescid-i Aksa’da peygamberlerle namaz kılar.
 • Cebrail aleyhisselam Hz. Muhammed’i göklere yükseltir.
 • Hz. Muhammed, Sidretü’l-Münteha’ya kadar yükselir.
 • Allah’ın ayetlerini ve cennet ve cehennemi görür.
 • Allah ile konuşur.
 • Beş vakit namaz farz edilir.
 • Hz. Muhammed, Mescid-i Haram’a geri döner.
 • Miraç olayı, Hz. Muhammed’in peygamberliğinin doğruluğuna ve Allah’ın kudretine bir delil olarak kabul edilir.

Miraç olayının bazı önemli yönleri

 • Miraç bir mucizedir, yani olağanüstü bir olaydır.
 • Miraç, Hz. Muhammed’in Allah’ın katına yükseldiğini ve onunla konuştuğunu gösterir.
 • Miraç, Allah’ın kudretinin ve yüceliğinin bir göstergesidir.
 • Miraç, müminlere ahiretin varlığını ve Allah’a hesap vereceklerini hatırlatır.
 • Miraç olayı, İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir ve her yıl Recep ayının 27. gecesinde Miraç Kandili olarak kutlanır.

 

Miraç Kandili ile İlgili Ayetler ve Mealleri

 

İslam inancında önemli bir yere sahip olan İsra ve Miraç olayı, Kur’an’da iki farklı surede ele alınmıştır. İsra Suresi’nde hadisenin İsra kısmı, Necm Suresi’nde ise Miraç kısmı anlatılır.

İsra Suresi 1. Ayet

سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير

Okunuşu

Subhâne’llezî esrâ bi’abdihi leylen minel-mescidi’l-harâmi ilel-mescidi’l-aksâ’llezî bâraknâ ḥawlehu li-nuriyehu min âyâtinâ innehû huve’s-semî’u’l-basîr

Meali

Kulunu, bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu yüceltin. Kendisine bir kısım ayetlerimizi gösterelim diye. Gerçekten O, her şeyi işiten ve görendir.

 

Necm Suresi 1-18. Ayetler

Yıldız battığı zaman, sapmadı ve azmadı o. Arkadaşınız (Muhammed) nefsinin hevasından konuşmaz. O, kendisine vahyolunan bir vahiyden başka bir şey değildir. Onu, güçlü kuvvet sahibi, büyük bir melekte öğretti. O, en yüksek ufukta iken, durdu. Sonra yaklaştı, sarktı, iki yay kadar veya daha da yakınlaştı. Derken kuluna vahyettiğini vahyetti. Kalbi, gördüğünü yalanlamadı. Gördükleri hakkında onunla tartışır mısınız? Andolsun ki onu bir daha da indirmiştir. Sidretü’l-Münteha’ya indi. Orada cennetin bahçeleri var. Sidretü’l-Münteha’yı kaplayan şey kapladı. Gözünü ne kaydırdı, ne de aşırı gitti. Andolsun ki Rabbinin ayetlerinden en büyüklerini gördü.

 

Bu ayetler ile Miraç olayı Kuran-ı Kerim de geçmektedir. Miraç olayı hakkında detaylı bir bilgiye de web sitemizdeki Miraç Kandili adlı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.