Hayata Dair Eğlence ve Bilgi Blogu

Stiff Person Sendromu Nedir?

0

Stiff Person Sendromu Nedir?

Stiff Person (Katı Kişi) Sendromu, kaslarda ani myoklonik sıçrama, rijidite ve spazmlar ile tonik aktiviteler şeklinde ilerleyen otoimmün bir rahatsızlıktır.

Stiff Person Hastalığı Belirtileri Nedir?

Lomber hiperlordoz, bozulmuş hareketlilik ve kronik ağrı genel belirtilerdir. Spazmlar öngörülemeyen bir şekilde şiddetli olabilir ve bazen kemikleri bile kırabilecek seviyeye ulaşabilir. Hastalar bazen temas ve sese çok duyarlı hale gelirler ve bu durumlar spazmları tetikleyebilmektedir.

Stiff-Person-Sendromu
Stiff-Person-Sendromu

Stiff Person Hastalığı Tedavisi

Stiff Person Hastalığında tıbbi tedavi yöntemi olarak iki temel yaklaşım mevcuttur. Bunlar medikal ve semptomatik tedavi yöntemleridir. İlki; immünomodülatör tedavi iken ikincisi GABA arttırıcı tedavi yöntemidir. İmmünomodülatörde tedavi yönteminde özellikle plazmaferez, IVIG, kortikosteroidler ve rituksimab (anti- CD20) kullanılır.

Hemşirelik bakımı devam eden hastanın sağlık problemleri kısmen giderilmiş olmakla birlikte, hastalığın bulaşıcı ve ilerleyici olmayan hastalıkların semptomlarından dolayı ve iyileşmenin zaman almasına (ort.1 ay) bağlı olarak hastanede tedavisi devam etmekte

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.